Allt är is och eld

Allt är fröet och stormen

allt är is
och allt är eld

Nuet
är döden och födseln
en dröm
om tid och mening