Den störste

Hon är den störste
för hon fanns innan alla andra
i alla andra
som ett frö till en slukande blomma

Hon verkar genom hammaren
genom spjut och genom jakt
när kärleken spirar
mellan sol och jord
är det hon som dräper
ensamhet och köld
så att livet kan frodas
i värme och i ljus

Hon är större än gudar och jättar
land och hav
himlen, rymden och tiden själv

För hon är överallt
och allt blir hennes
till sist