Fynd på stranden

Jag hittar rester av hennes närvaro ibland.

Vår tid tillsammans
kryper fram
ur gömställen
jag inte visste fanns.

Skärvor av dåtid
flyter iland,
som gods från förlista fartyg.