Hel är världen

Hel är världen
för den är allt den kan vara
allt den måste
allt den vill
den dör och föds på nytt
på en och samma gång

Hel är världen
för hon finns i allting
hon går genom alla rum och dalar
bor i bergen, molnen, i tid och skog

Och när som helst tar hon
det som redan är hennes
det som alltid varit hon

Hel är världen
som ligger överallt,
ett lager i världsträdets bark,
en gren på dess stam

De döda i Helheim
finns fortfarande kvar
bland de levande

De bor i minnets salar
deras liv och gärning ekar
och allt det de gjorde och sa
formar fortfarande livet

Här, nu och imorgon