Jag var morgonljus och gryningssång

Jag var morgonljus och gryningssång
vid tidens början

Jag var nattfrost och ljudlös
vinterklang
dimhöljd trädtopp
och porlande bäck

Nu är rörelsen tillfälligt
inkapslad
i kött, ben och blod

men i bladverkens sus
och ur gryt, mån och rötter
talar tid med tid

och jag hör ljudet av det jag var
och det jag kommer att bli