Nidhöggs ägg

Jag vill att hon skall lyfta mörkret
ur mig
plocka ut och skölja bort
allt det som förtär och håller fast
krossa gammalt dunkel
så att nytt ljus får rum

men jag låter henne inte göra det
för jag klamrar mig fast
vid min egen sorg, min skam
och min ilska

Nidhöggs ägg
bar jag i famnen

Men någonstans där ute
här inne
finns en kraft som aldrig sinar

En kraft som hjälper
och som stärker
men som kräver sina offer och blot

Den kraften kräver att kedjorna kapas
att allt det som varit
bränns på frostig myr

lätt att säga

svårt att göra

Men alternativet är ett etter
som gör kroppar till färglösa skal
förstenade i lidande
för alltid