Skepnad utan konturer

Hon är hänsynslös
kall och hård
helt och hållet utan nåd.

Men samtidigt utan form,
utan fasta konturer
hon är överallt
men aldrig stillavarande

en rörelse som verkar genom andra
rörelser

en kropp inuti andra kroppar

Vi är de som gett henne namn
vi är de som tror oss veta
vad som väntar i hennes salar

vi är de som föreställer oss döden,
som trevar och försöker veta
men som aldrig ser längre
än till de bländverk vi skapat