Vind

Tillflykt

Ur våt sand stiger längtan

Kallad

Alltingträdet

Allt är is och eld

Hel är världen