Hemkomst

Balders slummer

Vävbäraren

Vargporten

Skepnad utan konturer

Gränslandssånger

Sensommar

Vind

Vilse

Förruttnelse är naturens mån