Sensommar

Vind

Förruttnelse är naturens mån

Förångad tid

Balders död

Krafsande klor

Tiden är ett vatten och ett tynande rop

Allt är ett flöde en porlande bäck en dånande flod Förändringarnas vindar är de enda som blåser varje ögonblick vittrar bort och ur det förflutnas skal stiger ny tid ny sol ny skörd Men rötterna finns alltid där. Trådarna bakåt kan aldrig kapas, inte helt och hållet. Dåtid genljuder nu, imorgon, för alltid. Vi bärRead moreRead more

Tillflykt

Korpöga

Jag var morgonljus och gryningssång