Tillflykt

Jag tar min tillflykt hos dig
grönskan och värmen bär ditt tecken
våren är ditt verk
din röst
är lugnet och trösten

Det svåra blir att skiljas åt
att släppa taget om ditt ljus
när du vänder bort blicken
och den andra sidan
blir allt jag ser