Ur våt sand stiger längtan

Ur våt sand
stiger längtan efter en annan plats
som ånga ur en kittel

mellan asfalt
och tegelväggarnas graffiti
svävar känslor
som inte går att få ned på pränt

bilder
som orden inte kan nå runt
träder fram ur dunklet
när de själva vill

men drömmarna
dör i barnsäng

och en dag
är det ingen som längre kan mitt namn

ingen som minns mig mer

men alla är vi strån till stacken
våra händer flyttar berg

låser upp nya dagar

och det jag saknar
och förgäves söker:
bilderna som föder sig själva
som virvlar inuti mig innan de dunstar
som rökskulpturer

det är bränslet som för mig framåt

min jakt får världen att snurra
även om min kropp
redan är bortlovad

för den lilla tid jag fått
tillhör framåtrörelsen