Författare: lovekolle

Sensommar

En stilla, ljudlös suck vid höstens början darrar i luften det är sommarens svanesång dödsruna över ungdomligt blomster och ljusan natt. Enstaka löv har redan börjat gulna morgnarna känns kallare nu. Dagarna är fortfarande varma men varje buske och bäck vet att årshjulet måste rulla Än finns det tid att skapa föda växa ljuset stannar…Läs mer

Vind

Varje träd varje sten, tid, händelse och plats har en vind i sig Varje vind är en kraft och varje kraft är en rörelse en röst och tonfall som vi gett namn och kallat makt och gudom I rök och eld snö och regn i flodskum och måndimma solsken och jordmån sveper vindarna fram genom…Läs mer

Vilse

Alla är vi vilse i snårskog men ingen är någonsin ensam för Hon går alltid vid vår sida Hon finns alltid där ger oss redskap fäller träd visar vägen ut

Förruttnelse är naturens mån

Maskarna äter ögonvrån, mungipans slappa hud och inälvorna som spillt ut över knäet de äter hår och skinn och naglar, den torra tungan och hjärnan där tankar om mat, flykt och ungar en gång bodde Benen lämnas kvar, sugs upp av torvmark och tid De fallna smälter i magen på de som ännu går kadavren…Läs mer

Förångad tid

Tiden som slog ut och vissnade löstes upp men försvann inte helt. Dagarna som lade sig ned för att dö finns fortfarande kvar som dimma runt trädstam, gruskorn och bergstopp. På varje blad på varje träd sitter droppar av osynlig gårdag och ringer ljudlöst genom alla resterande dagar som en sjungande skål av stunder som…Läs mer

Vanaheim

Den här världen är tärd av sorg anfrätt av ilska stöpt i lidande men jag vill läka dess sår göra marken bördig se skördar och skogsmark svälla Vara som vattnet som ständigt porlar som aldrig stannar upp. Jag vill växa omformas ge liv Jag vill driva genom varat med Njord i seglen, söka fred, tvätta…Läs mer

Den Heltrognes skatt

Den som väljer att se verkligen se att allting dör och att allting bär hennes namn Den ser såret som finns i oss alla den känner värken som dunkar bakom varje andetag och varje ord och rörelse Men hon har dubbla ansikten för den andra halvan av livets slut är livet i sig Och det…Läs mer

Ett nytt år gryr

Ett år går i graven rullar tillbaka som skummande vågor Ur Hels rike springer ny tid, nya dagar, nya former och nya namn Döden är havande med nytt liv reduktion ger mångfald och tillväxt ny morgon

Trädgården

Trädgården där vi höll om varandra där vi kysstes och log den har sett Hels skugga dra fram och bladen är vissna nu Den innersta kammaren där vi värmde varandra och sa att vi aldrig skulle släppa taget är bara regnvåt småsten nu Numera är det enda som hörs där deras hånfulla skratt och rasslet…Läs mer