Ett nytt år gryr

Ett år går i graven
rullar tillbaka
som skummande vågor

Ur Hels rike
springer ny tid,
nya dagar,
nya former och nya namn

Döden är havande med nytt liv
reduktion ger mångfald och tillväxt

ny morgon