Hästen

Hästen bär tankarna på ryggen
färdas genom världar,
ned till trädets rötter
runor har ristats på dess tänder
för somliga band kan aldrig klippas

Hästen är hennes bror
den galopperar jämte stiltje
och frostig vind

Den är alla kroppar
men ingen kropp alls
och i slutet vinner hungern
och ettern i allt
för allt skall en dag brytas ned

så även hästen

allting blir Hennes till slut