Vanaheim

Den här världen
är tärd av sorg
anfrätt av ilska
stöpt i lidande

men jag vill läka dess sår
göra marken bördig
se skördar och skogsmark svälla

Vara som vattnet
som ständigt porlar
som aldrig stannar upp.
Jag vill växa
omformas
ge liv

Jag vill driva genom varat
med Njord i seglen,
söka fred,
tvätta fötter,
helga det som spolas upp och som sällan annars märks.

Jag vill vara den
strålande Herren
gift med Jorden
lysande
djärv.

Jag vill låta Frun verka genom mig
och genom mina ord
min kropp och min gärning.

En dag faller domen,
valet,
men innan dess kan vi vårda,
göra helt.

Kom vanernas hem
i själ och håg
i stad och land
deras rike
finns i oss alla

vi måste bara våga

söka
oss dit