Vind

Varje träd
varje sten,
tid, händelse och plats
har en vind i sig

Varje vind är en kraft
och varje kraft är en rörelse
en röst och tonfall
som vi gett namn
och kallat makt
och gudom

I rök och eld
snö och regn
i flodskum och måndimma
solsken och jordmån
sveper vindarna fram
genom tid och rum

Varje bris har en vilja

Varje vilja en tråd

Varje tråd en plats i en helhet

Världarna är nio

Nio lager
nio sidor
ett och samma
världsträd

Allt detta

står att finna
i minsta partikel
i varje atom
bor en ständig storm

för makterna

vinden

är överallt